به وبلاگ هنرستان کاردانش فردوسی خوش آمدید

هنرستان کاردانش فردوسی داورآباد گرمسار - نمونه سوال درس قانون کار امتحانات دی ماه

1-مهمترین منبع حقوق کار ............................... است0

2-به مجموعه قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی افراد ................................. گفته می شود.

3-در این رشته از حقوق ، قواعد حقوقی مربوط به جرم و مجازات بحث می شود ............................

4-مهمترین رشته حقوق خصوصی که ناظر بر روابط قراردادی ، خانوادگی و مالی افراد یک کشور است

 حقوق ............................ نامیده می شود .

5-آرای دادگاه های دادگستری و بویژه ، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ........................ نامیده می شود

6-مهمترین مصوبات کنفرانس بین المللی کار .......................... و ........................ است.

7-هیات تشخیص ................. نفر و هیات حل اختلاف ................ نفر می باشند .

8-سن بازنشستگی با داشتن حداقل 10 سال سابقه بیمه در مردان ............... سال و در زنان کارگر................. سال است.

9- بعد از فوت کارگر اداره تامین اجتماعی موظف است حداقل ................. ماه حقوق بصورت علی الحساب به خانواده کارگر بپردازد.

10-در هنگام خدمت سربازی قرارداد کار بحالت .................. در می آید .

11-موارد تعلیق قرارداد کار که ناشی از کارگر است را نام ببرید . (4 مورد)

 

12-موارد مندرج در محتوی قرارداد کار را بنویسید.(4مورد)

 

13-شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار را بنویسید.(2مورد)

 

14-اصل تداوم کارگاه بر اساس ماده 12 را بنویسید .

 

15-چرا کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار نمی باشند .(2 دلیل)
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 10:2  توسط سیدمیلاد میرابوالحسنی  |